Daniel Redén har verkligen hittat nyckeln med Bucks To Burn! I tisdags tog Bucks den 4:e segern på 6 starter i regi Redén, och han gjorde det på ett enkelt sätt på Eskilstuna. Över kort distans så körde sig Örjan till spets efter ett knappt halvvarv, och efter det var ekipaget aldrig i förlustfara. Segern mättes till 1,5 längd och det såg ut att finns krafter sparade i mål. Stall Nyx gläds åt framgångarna och det ska bli mycket spännande att fortsätta följa honom framöver!